PSG - CLERMONT 03. 06. - 05. 06. 2023

PSG - CLERMONT

Vstupenka, letenka, hotel, raňajky, poistenie

od 879 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY 07. 06. - 09. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 1 899 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A SEMIFINÁLE MUŽI 07. 06. - 10. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A SEMIFINÁLE MUŽI

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 4 349 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI 07. 06. - 12. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 4 509 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI 08. 06. - 11. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - SEMIFINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 4 199 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - FINÁLE ŽENY 09. 06. - 11. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - FINÁLE ŽENY

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 1 949 €
VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - FINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI 09. 06. - 12. 06. 2023

VIP ZÁJAZD ROLAND-GARROS - FINÁLE ŽENY A FINÁLE MUŽI

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

od 4 399 €
WIMBLEDON 2023 - 1. KOLO 02. 07. - 04. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 1. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 229 €
WIMBLEDON 2023 - 1. KOLO 03. 07. - 05. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 1. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 279 €
WIMBLEDON 2023 - 2. KOLO 04. 07. - 06. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 2. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 179 €
WIMBLEDON 2023 - 2. KOLO 05. 07. - 07. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 2. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 219 €
WIMBLEDON 2023 - 3. KOLO 06. 07. - 08. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 3. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 139 €
WIMBLEDON 2023 - 3. KOLO 07. 07. - 09. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 3. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 329 €
WIMBLEDON 2023 - 4. KOLO 08. 07. - 10. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 4. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 139 €
WIMBLEDON 2023 - 4. KOLO 09. 07. - 11. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - 4. KOLO

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 199 €
WIMBLEDON 2023 - ŠTVRŤFINÁLE 10. 07. - 12. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - ŠTVRŤFINÁLE

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 149 €
WIMBLEDON 2023 - ŠTVRŤFINÁLE 11. 07. - 13. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - ŠTVRŤFINÁLE

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 149 €
WIMBLEDON 2023 - SEMIFINÁLE 13. 07. - 15. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - SEMIFINÁLE

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

7 189 €
WIMBLEDON 2023 - FINÁLE ŽENY 14. 07. - 16. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - FINÁLE ŽENY

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

2 519 €
WIMBLEDON 2023 - FINÁLE MUŽI 15. 07. - 17. 07. 2023

WIMBLEDON 2023 - FINÁLE MUŽI

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

7 929 €

LETECKY

VEĽKÁ CENA BELGICKA 28. 07. - 31. 07. 2023

VEĽKÁ CENA BELGICKA

Vstupenka, letenka, ubytovanie, raňajky, poistenie

899 €

VIEDEŇ

VEĽKÁ CENA TALIANSKA - MONZA 01. 09. - 04. 09. 2023

VEĽKÁ CENA TALIANSKA - MONZA

Vstupenka, odlet z Viedne, ubytovanie, raňajky, transfery, poistenie, delegát

699 €

DELEGÁT

MOTO GP - KATALÁNSKO - ODLET Z VIEDNE 01. 09. - 04. 09. 2023

MOTO GP - KATALÁNSKO - ODLET Z VIEDNE

Vstupenka, letecká doprava z Viedne, ubytovanie, raňajky, poistenie

749 €

DELEGÁT

MOTO GP - KATALÁNSKO - ODLET Z BUDAPEŠTI 01. 09. - 04. 09. 2023

MOTO GP - KATALÁNSKO - ODLET Z BUDAPEŠTI

Vstupenka, letecká doprava z Budapešti, ubytovanie, raňajky, poistenie

799 €

BUDAPEŠŤ

VEĽKÁ CENA TALIANSKA - MONZA 01. 09. - 04. 09. 2023

VEĽKÁ CENA TALIANSKA - MONZA

Vstupenka, odlet z Budapešti, ubytovanie, raňajky, poistenie, delegát

699 €

VIEDEŇ

VEĽKÁ CENA ABÚ DHABÍ 23. 11. - 27. 11. 2023

VEĽKÁ CENA ABÚ DHABÍ

Vstupenka, lety Emirates z Viedne, ubytovanie, raňajky, transfery, poistenie, delegát

1 689 €

BUDAPEŠŤ

VEĽKÁ CENA ABÚ DHABÍ 23. 11. - 27. 11. 2023

VEĽKÁ CENA ABÚ DHABÍ

Vstupenka, lety Fly Dubai z Budapešti, ubytovanie, raňajky, transfery, poistenie, delegát

2 189 €