Poistenie

ČPP - poistka 2024

 

CESTOVNÉ POISTENIE

- poistenie liečebných nákladov celkom do výšky 74 000 €, a to:
- zdravotná starostlivosť do 74 000 €,
- repatrácia a prevoz do 74 000 €
- ošetrenie zubov do 185 €
- úrazové poistenie, a to:
- trvalé následky úrazu do výšky 7 400 €,
- plná invalidita do výšky 7 400 €,

- smrť následkom úrazu do 3 700 €,
- poistenie batožiny do výšky 550 €, jedna vec však do výšky 370 €
- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené zákazníkom, a to škody
- na veci do 18 500 €,
- finančné do 3 700 €,
- na zdraví do 74 000 €
- poistenie storna zájazdu, a to 80 % poplatkov za storno zájazdu do výšky 80 % z ceny zájazdu, maximálne 460 €.